Äldreomsorg

Bild: 
27.04.2018

Serviceproducent eller du som planerar bli serviceproducent anmäl ditt intresse att medverka i försöket

16.04.2018

I Österbotten har ett försök med personlig budget som en del av service för äldre startat. I försöket deltar social- och hälsovårdssektorerna i Vasa, Jakobstad och Närpes.

Dagverksamhet

I Närpes Stad finns en ny öppenvårdverksamhet i form av en dagcenterverksamhet från och med 1.1.2015. I Pörtom har dagsverksamheten kommit igång i januari 2015 och från början på september detta år kommer man att dra igång även på Boställets seniorboende.

En lägenhet i Boställets seniorboende, Boställsvägen 1, inreds för ändamålet. Dagcentret kommer att vara öppet två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar.

Sida

Service för veteraner

Frontveteranernas förmåner

Rehabilitering kan ordnas som anstaltrehabilitering, dagrehabilitering eller fysikalisk vårdperiod hemma eller på en fysikalisk vårdinrättning för en frontveteran. Rehabiliteringen kan sökas av veteraner som har frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken och som inte är berättigade till rehabilitering på basen av någon annan lag. Veteranerna får själva välja vilken form av rehabiliterings han önskar. 

Sida

Rehabilitering

Målsättningen med rehabiliteringen av äldre är att stöda hemmaboende och närståndevårdare.

Rehabiliteringshandledaren ansvarar för rehabiliteringen på äldreboende.

Rehabiliteringshandledaren gör vid behov även hembesök och ser över vilka hjälpmedel behövs för att underlätta vardagen i hemmet.

Rehabiliteringshandledaren gör upp personliga träningsprogram.

Broschyr

Sida