Äldreboenden

Bild: 

Villa Rosa

Villa Rosa

Villa Rosa är ett effektiverat serviceboende som togs i bruk i januari 2018. Boendet har 14 moderna hyresbostäder och flera öppna och ljusa allmänna utrymmen där de boende äter och umgås och tar del av olika aktiviteter. Villa Rosa har förbindelsegångar med Närpes HVC och övriga boenden som finns på området.

Sida

Frida

Fridahemmet finns i centrum av Närpes och har plats för 34 boende.

Fridahemmet är byggt i två våningar med ett intilliggande annex även det i två våningar. Rummen är en och tvåpersoners rum. En mindre gemensam matsal finns på övre våningen.

Frukost, lunch, eftermiddagskaffe (alla dagar), middag och kvällsmål serveras antingen i matsalarna eller på rummen.

De boende betalar en vårdavgift i vilken innefattar vid sidan av vård också kost, läkemedel, hygien, klädsel samt tjänster som främjar socialt välbefinnande.

Sida

Solbacken

Solbacken är ett boende avsett för personer med demenssjukdomar.
Plats kan sökas när demenssjukdomen framskridit så att hemmaboende inte längre är möjligt. Den så kallade vårdbedömningsgruppen avgör huruvida man får plats. 

Solbackens demenshem är beläget i centrum, i nära anslutning till hälsovårdscentralen. Verksamheten startade år 1998 och utvidgades 2001.

På Solbacken finns plats för 18 permanent boende med diagnostiserad demenssjukdom samt en intervallplats.

Sida

Pörtehemmet

 

Pörtehemmet, i centrum av Pörtom, är byggt år 1992 som åldringshem. Sedan 01.06.2008 är Pörtehemmet ett intensifierat serviceboende med dygnet runt service för 25 permanenta boenden.

På hemmet finns en- och tvåpersoners rum med egen toalett och dusch. Rummen är möblerade med säng och sängbord, men de boende får gärna ta med egna saker för att öka hemkänslan och trivseln i det egna rummet. För de boende ordnas olika stimulerande verksamheter. Den ömsesidiga kontakten med de anhöriga är viktig.

Sida

Alvina

Alvina finns i Övermark och har plats för 43 boende. I platserna ingår också en klientplats för intervallvård. Personalen består av avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, närvårdare, primärskötare, vårdbiträden, anstaltsbiträde och kökspersonal. Det finns även en fastighetsskötare. Alvina ingår i den distansläkarservice som upphandlas via K5. Det betyder att företaget Doctagon ansvarar för läkartjänsterna på Alvina dygnet runt. Var tredje månad besöker Doctagons läkare Alvina. Anhöriga får då gärna delta om de så tycker.

Sida

Pörtom seniorboende

Seniorboende i Pörtom med 9 enrumslägenheter och en dubblett.

Personalen kommer från hemvården och av hemvårdens personal finns en utsedd teamledare för boendet. Personalen gör upp vård- och serviceplan tillsammans med klienten och anhöriga i vilken man kommer överens om vilken service och vilket stöd klienten behöver. Man kan få hjälp med exempelvis medicindelning, hygien, klädvård, sårvård och dylikt.
I varje lägenhet finns trygghetsalarm. Lunch serveras i matsalen varje dag.

Sida

Solgärdet

Solgärdet är hemvårdens seniorboende i Övermark med 20 enrumslägenheter och 4 dubbletter.

Personalen består av en ansvarig teamledare samt personal från hemvården. Personalen gör upp vård- och serviceplan tillsammans med klienten och anhöriga i vilken man kommer överens om vilken service och vilket stöd klienten behöver. Man kan få hjälp med exempelvis medicindelning, hygien, klädvård, sårvård och dylikt.
I varje lägenhet finns trygghetsalarm.

Frukost, lunch och kvällsmål serveras i matsalen varje dag.

Sida

Efraim

Effektiverat serviceboende för 22 äldre med varierande vårdbehov. Personalen består av ansvarig vårdare, sjukskötare, primärskötare, närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare.

På Efraim finns rum avsedda för en person, alla har eget wc och 4 av rummen har egen dusch. Sjukhussäng ingår i grundavgiften men rummen möbleras med egna möbler för att göra tillvaron så trivsam som möjligt.

Frukost, lunch och middag serveras i gemensam matsal. Eftermiddagskaffe och kvällsmål serveras i samlingsrum eller till klienternas egna rum.

Sida

Bostället

Bostället är ett serviceboende med hemlik miljö där vi tar hänsyn till integriteten och där hela vår omsorg är individanpassad. På boendet finns 37 enrumslägenheter samt 6 parlägenheter. 30 av lägenheterna är ordnade som hemvårdens seniorboende och 16 av lägenheterna är ordnade som serviceboende. Alla lägenheter har kokvrå, badrum och sovalkov/sovrum. Lägenheten inreds med egna möbler.

Frukost , lunch och lättare middag serveras dagligen i matsalen. Möjlighet finns även att själv tillreda mat i eget rum.

Sida