Administration

Bild: 
08.10.2018

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har beviljat 520 000 euro i statsbidrag för Österbottens försök.

16.08.2018

22.8.2018 kl. 15.00-18.00 Auditoriet vid Silveria, adr. Krutkällarv. 4, Vasa

Allmänt om Vård & omsorg

För vård och omsorg inom Närpes stad gäller målsättningen "Verksamheten ska vara jämlik, ekonomiskt hållbar, effektiv och miljöanpassbar". Satsning ska ske på förebyggande verksamhet, tidigt ingripande samt rehabilitering.  Servicen skall ges utgående från en helhetssyn på individen, vilket innebär ett respektfullt och empatiskt bemötande, att servicen är lättillgänglig och ges vid rätt tidpunkt på rätt nivå.

Sida