Unga

Bild: 

Johanna Tiililäs stipendiefond

Stipendium ur Johanna Tiililäs fond för ungdomsarbete kan sökas hos Fritidsnämnden i Närpes senast den 30 oktober 2018. Fondens ändamål är att gagna ungdomsarbete i Närpes och Kaskö. Såväl privatpersoner som grupper och organisationer kan ansöka om stipendium.

Fritt formulerade ansökningar riktas till Fritidsnämnden i Närpes, per epost: ann-katrin.enqvist [at] narpes.fi

Sida