Projekt: Kraft i åren 2016-2018

Närpes gick 2016 tillsammans med 17 andra kommuner med i hälsomotionsprogrammet Kraft i åren. Utvecklingsarbetet är treårigt och arbetet med Kraft i åren fokuserar på äldre personer som bor hemma eller i serviceboenden (huvudsakligen 75+) som börjar ha problem med funktionsförmågan och som i regel inte omfattas av omsorgstjänster.

Äldre som börjar ha problem med funktionsförmåga avses till exempel förebådande svårigheter att röra sig, begynnande minnessjukdomar eller lindrig depression, vilka kan leda till att personen rör sig mera begränsat och behöver mera hjälp.

Som en inledning kartlade kommunernas sektorövergripande samarbetsgrupper 2016 läget avseende äldre personers hälsomotion och den ledda motionsverksamheten i kommunerna för målgruppen. Här refereras en sammanfattning av den inledande kartläggningen i Närpes.

Med sikte på målet

Genom projektet riktas arbetet på att för äldre utveckla och utöka;

  • motionsrådgivning
  • handledd motion där innehållet rör muskelstyrka och balans
  • möjligheterna till vardagsmotion och utomhusmotion.

Verksamheten anordnas genom att de goda förfaranden som tagits fram inom programmet Kraft i åren införs genom samarbete mellan olika organisationer och den offentliga sektorn.
 

Regelbunden motion är bra i förebyggandet, behandlingen och rehabiliteringen av kroniska sjukdomar, tillsammans med andra behandlingar och förändringar i levnadsvanorna. Läs rekommendationer från finska läkarföreningen Duodecims Motion är medicin
 

Är du intresserad av att leda motionsgrupper för äldre eller vara stödperson för en äldre att komma sig ut och röra på sig finns här kurser för dig som är gratis.

MOTIONSHANDLEDARE

Närpes stad erbjuder gratis utbildning att bli Motionskamrathandledare en gång om året. Motionskamrathandledare utbildas i att leda gymppa med hög kvalité för äldre och är lämplig för frivilliga samt äldres närstående och anhöriga. Tanken är att man efter utbildningen drar egna grupper och/eller assisterar i Äldreomsorgens gymppagrupper. Man kan bilda en gymppagrupp med sina grannar, i husbolaget, i sin förening m.m. endast fantasin sätter gränser.

Jag – kamrathandledare?
Många av dem som gått i pension har ägnat sig åt motion redan i flera års tid och hunnit samla erfarenhet av olika grenar och motionsgrupper. Som pensionär har man kanske tid och inspiration även för nya utmaningar. Att handleda en motionsgrupp är en kombination av nytta och nöje. Den som är kamrathandledare får själv ta del av en trevlig hobby och samtidigt får seniorgruppen en intresserad handledare. Det är effektivt och roligt att träna i en grupp som leds av en utbildad kamrathandledare. Det är trevligt att motionera i en grupp med deltagare som är i samma ålder och likasinnade. Utan kamrathandledare skulle många av motionsgrupperna aldrig ha startat eller skulle verksamheten ha ebbat ut. I motionsgrupperna får handledaren träffa bekanta, lära sig nya saker och ge andra deltagare samma möjlighet.
Meddela intresse till Ann-Katrin Lindström Rehabiliteringshandledare 050-4099363.

PROMENADKOMPIS

En frivillig promenadkompis betyder mycket för den äldre, eftersom över hälften av dem som fyllt 75 år har svårigheter att röra sig ensam utomhus. II Närpes finns stor efterfrågan på promenaskompisar. Närpes stad erbjuder gratis utbildning att bli promenadkompis en gång om året. Det är likväl en viktig del av vardagen som gör gott för både kropp och själ. Behovet av utomhusmotion består, fastän funktionsförmågan försämras med åren. Därför behövs det många hjälpande händer som stöd för äldre motionärer.Den frivilliga promenadkompisen hjälper den äldre att röra sig utomhus samt stöder och uppmuntrar personen att röra på sig ute. Man bestämmer själv hur Det är likaså viktigt att skapa positiva upplevelser och erfarenheter av utomhusmotion illsammans.


Varför är utomhusaktiviteter så viktigt för äldre?
Att vistas utomhus medför följande effekter;
• Piggar upp och lugnar sinnet
• Utvecklar balans och muskelstyrka
• Positivta effekter på minnet
• Stärker immunförsvaret
• Ger erfarenheter för alla sinnen

• Förbättrar sömnkvaliteten

Läs mera om Promenadkompisar här.

Utomhusaktiviteter är en naturlig del av livet. Vi saknar friska luften. Vi vill träffa andra människor, vara en del av livet. Ladda energi från gårdar, trädgårdar och parker och vi mår bra av att få njuta av att gå i naturen.

 

Vi lever allt längre än vad man gjorde förr och vi bor hemma allt längre.
År har sats till i livet - nu behöver vi jobba för att sätta liv i åren.
 


Styrketräning och balansträning är A och O på äldre dar.
Starka muskler, särskilt i benen, är mycket viktigt för att äldre personer ska klara av grundläggande saker i vardagen.

För att förhindra ett fall måste du orka kämpa emot tyngdlagen och räta upp den tunga kroppen. För detta behövs starka muskler. Det finns många anledningar till att man måste vårda sitt balanssinne extra väl när man åldras. En är att synen försämras då man blir äldre.
Synen är en del i balanssinnet och ger hjärnan information om hur vi befinner oss i förhållande till omvärlden.
En försämrad balans kan göra att man känner sig yr, svindel och ostadighetskänsla och leder ofta till att man blir mer och mer stillasittande pga osäkerhet.
Målet med träning på äldre dar är att hålla igång så att man klara av att kunna bo hemma självständigt och att man klarar av sina vardagliga sysslor.

Aldrig för sent att börja

 

Sitter du nu och tänker "ja men jag har haft ett fysiskt arbete i  hela mitt liv / jag var så aktiv och sportig som ung kan du ha en fördel på äldre dar med muskelminne MEN
kondition och styrka är inget som kan sättas på hatthyllan, utan behöver upprätthållas hela tiden.

 

Aktivitetskalender för äldre

Nedan finns en Aktivitetskalender för äldre där gympa-kurser och pensionärsträffar i olika former är listade dag för dag som ordnas i Närpes.
Utprintbar version hittas uppe nedan under fliken Bilagor.
Genom att klicka på en veckodag kommer en lista på alla aktiviteter som ordnas just den veckodagen.
Genom att klicka på en aktivitet kommer en närmare beskrivning av aktiviteten.
Önskar ni få in er aktivitet i kalendern ta kontakt med Ida Hautaoja, Idrottssekreterare, 040 1600754 ida.hautaoja [at] narpes.fi (ida.hautaoja [at] narpes.fi (link sends e-mail))

Aktivitetskalender - Kraft i åren

Närpes Bowlinghall
kl. 15-16

Finns tillräckligt många intresserade ordnas bolwing även tisdagar kl 14

Arrangör: Närpes Pensionärsförening
Pris: 8€/gång (ingår klot men bowlingskor kostar 1€)
Anmälan första gång till Gustav Mannfolk 050 3609435

Arrangör: Närpes pensionärsförening

Gymträningsgrupperna är utmärkta för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen.
Muskelstyrkan i benen och balansen är viktiga för äldre personers rörelseförmåga.
Styrkan och balansen försämras med åren, men med lämplig träning kan dessa egenskaper
bevaras eller till och med förbättras. En träningssituation där både styrke- och balansträning
kombineras är det bästa alternativet för att rörelseförmågan ska förbättras.

 

GYMTRÄNING
Depån, simhallsbyggnaden
Kl 10:30-11:30, mån 17.9-3.12
Ledare Joanna Åström utbíl. fysiotrapeut
Kursavgift: 50€ / 55€ (Gymavgift ingår i kursavgiften)
Gymträning för pigga pensionärer som klarar sig utan hjälpmedel.
Vi gör gemensam uppvärmning, följat av styrke- och konditionsträning i form av cirkelträning
och passet avslutas med gemensam stretch och avslappning.
Anmälan: Vuxeninstitutet 040-1600687
Kursen kan kombineras med Joannas rörlighetsträning som hålls kl 11-12

STÄRKANDE TRÄNING
Mittistan gymmet (Powerzone Fitness),
kl 10:00-10:45 10.9-26.11.2018 (ej 22.10)
Pris 95€/ 11 ggr
Ledare: Susanna Maris
Träning för hela kroppen. Vi använder maskiner, lösa redskap och kroppen som motstånd. Töjning i slutet.
Anmälan Susanna 050-525 4217. Vänligen SMS:a om du kan, men det går också bra att ringa.

GYMTRÄNING GRUPP 1
Depån, simhallsbyggnaden.
kl 12-13 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare Anne-May Westerlund
Kursavgift 50€ / 55€
Gymträningsgrupp som är utmärkt för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen.
En timme innehåller  gemensam uppvärmning, fri styrke- och konditionsträning och gemensamt avslut.
Till nya deltagare introduceras hur gym maskinerna fungerar. Du kan delta även fast du har käpp eller behöver ha med rullator.
Anmälan: Vuxeninstitutet 040-1600687

Yttermark skola
kl 19:30-20:30 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare Fredrik Sandgren

Består av rörlighets- och styrketräning med egen kroppsvikt för hela kroppen med mycket fokus på bålstyrka och stretch. Passar för dig som vill förbättra eller upprätthålla konditionen. Blandad grupp, yngre och äldre deltagare.
Inga förkunskaper krävs. Ta med inneskor.

Träningen utförs i form av gruppträning där ledaren instruerar vilka rörelser som utförs.  
Passet är uppbyggt med en gemensam uppvärmning runt om i salen för att värma upp muskler och träna på rörlighet
följt av styrketräning med egen kroppsvikt på jomppa matta. Passet avslutas med gemensam stretchning/töjning.
Övningarna i passet instrueras med olika nivåer på så sätt kan man själv välja utföra det alternativ som känns passligt utmanande för dig. 
Passet innehåller övningar så som knäböj, armpress, magövningar osv.

Kroppsviktsträning är en träningsform där du använder din egen kropp som främsta vikt och redskap.
Fördelarna med Kroppsviktsträning är att du får en ökad kroppskontroll och styrka i hela kroppen, inklusive leder och senor.

Anmälan Vuxeninstitutet 040-1600687

RYGG,NACKE och AXLAR
Mosebacke lågstadie skolas gymnastiksal,
Grupp 1 kl 17-18 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Grupp 2 kl 18-19 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Kursavgift: 25€ / 28€
Ledare: Ann-Charlotte Backholm, PT och sjukskötare i bakgrunden.
Tränar hela kroppen med fokus på rygg nacke och axlar. Timmen passar speciellt bra för dem som har problem med ryggen men även de som vill få en starkare och mer flexibel rygg.

Simhallens gymnastiksal
Under vintern kl 16

kl 16 inomhus i Simhallens gymnastiksal under vinterhalvåret,
Pris 10€/h som delas på 4 personer.

Arrangör: Närpes pensionärsförening
Kontakt Kurt Edman 041 4303853

(under sommaren finns möjlighet att spelas tennis inomhus i Simhallens gymnastiksal kl14-15)

UPPMJUKANDE MORGONTRÄNING
Gymmet i Mittistan-huset.
kl 9-9:45 måndagar 10.9-26.11.2018 (ej22.10)
Kursavgift 95€/11 ggr
Ledare: Susanna Maris
Lugn träning som väcker kroppen mjuk och stillsamt.

Övningarna passar stela leder och främst sker träningen utan redskap. Vi över även balansen. Hjärngympa i slutet. Gruppen passar åt medlemmarna som använder hjälpmedel att röra på sig. Anmälan Susanna 050 5254217. Vänligen SMS:a om du kan, det går också bra att ringa.

FÖRBÄTTRA DIN LEDRÖRLIGHET OCH HÅLLNING
Övermark skola
kl 19:30-20:30 måndagar 17.9-3.12
Ledare Hanna Norrgård
Kursavgfit 25€
Kursen består av enkel vardagsträning som för att man slipper typiska nack- och ryggbesvärt, onda höfter och knäsmärtor. 
Anmälan: Vuxeninstituet 040-1600687

BALANSTRÄNING
Plats: Stenbackens skola.
Tid 16:15-17:00 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Kursavgift: 22€ / 25€
Ledare: Stefanija Angeleska Damevski,utbíl. fysiotrapeut.
God muskelstyrka och balans behövs i vardagen och är viktig för att undvika fallolyckor.
Vi tränar balans och strärker kroppen och mjukar upp kroppen med rörelser sittandes och stående.
Speciellt för dig som känner sig lite stel, styv och vill förbättra din balans.
Anmälan: Vuxeninstituet 040-1600687

 

Vattengymnastik är skonsam och effektiv
motionsform. Man utför röselserna enligt sin
egna förmåga. Det finns ledstång ner till vattnet.
Inget hinder att delta ifall du använder käpp eller rullator.
Simövervakare på plats under hela passet.

 

VATTENGYMNASTIK 1
Närpes simhall, terapibassängen
kl 13:15-14:00 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare: Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€. Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNASTIK 2
Närpes simhall, terapibassängen
Kl 14:15-15:00 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare: Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€.Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNASTIK 3
Närpes Simhall, terapibassängen
kl 16:45-17:30 måndagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare: Melissa Nordström
Kursavgift: 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNASTIK 4
Närpes Simhall, terapibassängen
kl 17:30-18:15 måndagar 18.9-4.12 och 8.1-16.4
Ledare: Melissa Nordström
Kursavgfit 22€ / 25€. Individuell simavgift tillkommer.
Anmälan till kurserna ovan: Anmälan: Vuxeninstitutet 040-1600687

VATTENGYMNASTIK  (Närpes gymnastikförening)
Närpes Simhall, terapibassängen
kl 18:15-19 måndagar 3.9-26.11 och 14.1-8.4
Ledare:  Melissa Nordström  
Kursavgift: 25€/12ggr. Individuell simavgift tillkommer.
Anmälan: Hanna Stenholm 040-7037016

ÄLDREOMSORGENS STROKEGRUPP
Mittistanhuset, Folkhälsans samlingsrum.
kl 13-15 varannan måndag med start 10.9
Pris: 2€ kaffe
En grupp för personer med stroke och neurologiska sjukdomar. 
Aktivering och sittjomppa och sitter och avslutar med att avnjuta en kopp kaffe tillsammans diskuterar om ditt och datt .
Anmälan till Ann-Katrin Lindström Rehabiliteringshandledare050-4099363
eller Valentina, äldreomsorgens fysioterapeut 0401600752

ÄLDREOMSORGENS STYRKA OCH BALANS
vid Närpes HVC,
kl 10  måndagar med start måndag 10.9
Pris: 7,50€ per månad.
Gymträningen genomförs som en intensivträning tillsammans med Äldreomsorgens rehab.handledare och fysioterapeut. Varje träningspass inleds med balansrelaterad uppvärmning och efter det följer styrketräning med gymutrustning.Träningspasset avslutas med stretchning och avkylning under handledarens ledning.
Efter gymperioden får man fortsätta träna i fortsättningsgrupper så som Vuxeninstitutets träningskurser eller av annan arrangerad träning.
Anmälan: Ann-Katrin Lindström Rehab.handledare,  0504099363 eller
Valentina, äldreomsorgens fysioterapeut 0401600752

Hälsocentralens gym

Gymträningsgrupperna är utmärkta för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen.
Muskelstyrkan i benen och balansen är viktiga för äldre personers rörelseförmåga.
Styrkan och balansen försämras med åren, men med lämplig träning kan dessa egenskaper
bevaras eller till och med förbättras. En träningssituation där både styrke- och balansträning
kombineras är det bästa alternativet för att rörelseförmågan ska förbättras.

 

GYMTRÄNING GRUPP 2
Depån, simhallsbyggnaden
kl 9-10 tisdagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare Anne-May Westerlund
Kuravgfit 50€ / 55€

GYMTRÄNING GRUPP 3
Depån, simhallsbyggnaden
kl 10-11 tisdagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare Anne-May Westerlund

GYMTRÄNING GRUPP 4 (endast damer)
Lady gym, gamla Veikonkone huset
kl 10-11 tisdagar 17.9-3.12 och 7.1-8.4
Ledare: Eva-Lis Mård
Kursavgfit 50€ / 55€

kl 10 tisdagar 18.9-27.11 och 8.1-9.4
Plats varierar, kolla med Roland Back
Kursavgfit: 33€ / 36€
Sportiga aktiviteter för pigga gubbar. Inspirerar till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskao.
Utomhusaktivitteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar, kulturella inslag m.m. Första träff hålls i stadshusets föreläsningssal för att göra upp tidschema för kursen.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600678
 

Simhallssalen
kl 16-17 (höst och vår)

Pris: 10€/h delas på 4.
Arrangör: Närpes Pensionärsförening
Kontakt: Kurt Edman 041 4303853

VATTENGYMNASTIK  5
kl 15:15-16:00  måndagar 18.9 - 27.11 och 8.1 - 9.4
Ledare Anne-May Westerlund
Kursavgift: 22€ / 27€ Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNATIK 6
kl 16-16:45 måndagar 18.9 - 27.11 och 8.1 - 9.4
Ledare: Melissa Nordström
Kursavgift: 22€ / 27€ Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNATIK 7
kl 17:30-18:15 måndagar 18.9 - 27.11 och 8.1 - 9.4
Ledare: Melissa Nordström
Kursavgift: 22€ / 27€ Individuell simavgift tillkommer.

VATTENGYMNATIK 8
kl 18:15-19 måndagar 18.9 - 27.11 och 8.1 - 9.4
Ledare: Melissa Sundblad
Kursavgift: 22€ / 27€ Individuell simavgift tillkommer.

Vattengymnastik är skonsma och effektiv motionsform. Vattengymnastik passar alla
oberoende ålder, krämpor eller rörelseförmåga.
I vattner har vi lättare att röra på oss
och lättare att träna våra muskler i det 32 grader varma vattnet. Inget hinder att delta om
du använder käpp eller rullator. Det finns ledstånd ner till vattnet. Simövervakare på plats under hela passet.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600687

Pörtoms servicecenter
kl 13-15, tisdagar start 15.10
Pris Kaffe 2€per gång.
Vi jompar,svettas, har det trevligt och dricker kaffe tillsammans.
Gruppen är för Service centers boenden och öppen för utomstående äldre.
Anmälan: Ann-Katrin Lindström rehab.handledare 050 4099363

STRETCH
Västra Närpes skola
kl 20:15-21:00 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Jennie Wilson
Kursavgift 22€ / 25€
På kursen förbättrar och bibehåller vi rörligheten. Alla utför rörelserna utifrån sina egna förutsättningar.
Man behöver klara av att komma upp och ner från golvet.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600687

YOGAINSPIRERAD STRETCH
Skogsdungens daghem fd Kalax skola
kl. 19.30-20.15 onsdagar 3.9-27.11 och 15.1-9.4
Pris: 40€/12 gånger.
Ledare: Anna Södergran.
Passar män och kvinnor i alla åldrar som vill öka rörlighet och flexibilitet.Ta med egen jumppamatta
Anmälan Närpes gymnastikförening Hanna 040-7037016

BALANSTRÄNING
Mittistan, Folkhälsan
kl 9-9:45 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-28.3
Ledare Susanna Maris
Kursavgift 15€ / 15€
God muskelstyrka och balans behövs i vardagen och är viktig för att undvika fallolyckor. Vi tränar balans och stärker och mjukar up kroppen med rörelser sittandes och stående. Speciellt för dig som känner sig lite stel, styv ooch vill förbättra din balans. Ordnas i samarbete med Folkhälsan.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600687

BALANSTRÄNING utomhus med Närpes pensionärsförening
Utomhusgymmet vid Centralparken (Poolparken)
Anmälan: Märta Backlund  050 469 3417 Närpes Pensionärsförening

GYMTRÄNING GRUPP 5 (endast damer)
Lady gym, Närpesvägen, Vid gamla Veikonkone huset
kl 10-11 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare Camilla Ulfvens
Kursavgift 50€ / 55€

GYMTRÄNING GRUPP 6
Depån Simhallsbyggnaden
kl 11:30-12:30 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare Camilla Ulfvens

GYMTRÄNING GRUPP 7
Depån Simhallsbyggnaden
kl 12:30-13:30 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare Camilla Ulfvens

GYMTRÄNING ALVINA 1
Alvinahemmet
kl 10-11 onsdagar onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare Jennie Wilson
Kursavgift 33€/ 38€

GYMTRÄNING ALVINA 2
Alvinahemmet
kl 11-12 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare Jennie Wilson

GYMTRÄNING PÖRTOM
Pörtom Servicecenter
kl 13-14 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Jennie Wilson
Kursavgift 33€ / 38€

 

Anmäland till gymkurserna ovan till Vuxeninstitutet: 040 1600687

Stenbackens skola
kl 19-20 onsdagar 20.9-29.11 och10.1-11.4

Pris: 25€ / 28€
Ledare: Kenth Norrgård.
Herrgymnastik består av rörlighets- och styrketräning för hela korppen.
Passar för dig som vill förbättra och upprätthålla konditionen. Ta med inneskor.
Anmälan Vuxeninstitutet  040-1600687

SITTGYMNASTIK
Mittistan, Folkhälsans samlingsrum
kl 9-9:45 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-28.3
Kursavgift 15€ / 15€
Ledare Susanna Maris
Uppmjukande sittgymnastik där vi tränar styrka, rörlighet, balans och kooridnation sittande på stol. Ordnas i samarbete med Folkhälsan.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600687

 

LÄTT GYMNASTIK
Helenelunds byagård
kl 18:30-19:15 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Emma Westerlund
Blandad grupp. Deltagare oftast kring 60+
Kursavgift: 22€ / 25€

Passet består av lätt gymnastik för hela kroppen med nackvänliga övningar. 
I passet är en blanding av övningar från Yoga, käppjomppa,
styrkeövningar som görs med egen kroppsvikt samt tänjningar/stretch.
Övningarna utförs både stående och ner på golvet. Passet innehåller inga hopp.   
Passet utförs i form av gruppträning där ledaren visar varje rörelse som skall utföras.
Inga förkunskaper krävs. Ett bra sätt att komma igång med träningen.
Anmälan Vuxeninstitutet 040-1600687

Vargberget
kl 19-20:30 onsdagar 19.9-31.10


Ledare: Elisabeth Österberg
Pris: 25€
En kurs för dig som vill hålla din kropp i god kondition.
Ta med bra promenadskor och vattenflaska.
Anmälan Vuxeninstitutet 040-1600687

Reumaföreningens vattengymnastik,
Ledare: Anne-May Westerholm
Kursavgift 25€
Är man inte medlem i reumaföreningen kan man skriva in sig som stödmedlem.
Önskar du delta i reumaföreningens vattengymnastik ta kontakt med
orf. Christine Skogman  0400 163 558   christine.skogman [at] gmail.com

VATTENGYMNASTIK 13 (grupp för bröstcancer opererade)
kl 15-15:45 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer
Anmälan: Vuxeninstitutet 0400 1600687

VATTENGYMNASTIK 9
kl 11:15-12 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Ann-Charlotte Backholm utbildad personligt tränare och är sjukskötare i bakgrunden.
Kursavgift 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer

VATTENGYMNASTIK 10
kl 12:15-13 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Ann-Charlotte Backholm utbildad personligt tränare och är sjukskötare i bakgrunden.
Kursavgift 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer

VATTENGYMNASTIK 11
kl 13:15-14 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer

VATTENGYMNASTIK 12
kl 14:15-15 onsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€ Individuell simavgift tillkommer.

 

Övermark UFs lokal Smedsvägen 1 Övermark
kl 19-20:30 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4

Ledare Linda Backgren-Holm
Kursavgift 33€/ 36€
Vi dansar allt från bugg till slowfox till schottis och polka. Gruppen är för både unga och gamla.
Kom med ha roligt tillammans med andra och dansa dig till en bättre kondition.
Anmälan Vuxeninstitutet 040 1600687

GYMTRÄNING GRUPP 8
Depån Simhallsbyggnaden
kl 9-10 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4
Kursavgift 50€ / 55€
Ledare Ann-May Westerlund

GYMTRÄNING GRUPP 9
Depån Simhallsbyggnaden
kl 10-11 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4
Kursavgift 50€ / 55€
Ledare Ann-May Westerlund

Anmälan till kurserna ovan till Vuxeninstitutet 040 1600687

Gymträningsgrupperna är utmärkt för seniorer som vil upprätthålla orken i vardagen. Regelbunden träning av muskler förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret. Gymträningen består av gemensam uppvärmning, följt av ledd styrketräning med användning av maskiner, fria vikter och träning med egen kroppsvikt. Passet avslutas med gemensam stretch och avslappning. Nya deltagare introduceras första gången hur  gymmaskinerna fungerar. Inget problem att delta med rullator/käpp.

Vargberget och olika platser
Träffen ordnas varje torsdag från april-september

Öppen för alla åldrar. Många äldre +65 brukar vara med på träffarna.
Orientering tränar både kroppen och hjärnans kognitiva funktioner.
Det är en individuell sport som förutsätter rörelse samtidigt som hjärnan aktiviteras och i med att de letar kontroller med hjälp av karta och kompass. Det finns också sociala aspekter i orintering med fikastunder, samling runt kartan och möten över generationsgränserna
Mer info Christoffer Smeds 050 3310905

Olika platser
kl 10-11:30 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4

Kursavgift 33€/ 36€
Ledare: Hilkkamaija Sjögård
Sportiga aktiviteter för pigga damer. För daglediga kvinnor. Inspirerar till kamratskap,
friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. 
Utomhusaktiviteter, besök i konditionssal, simning, föreläsningar, kulturella inslag m.m
Första träff i stadshusets föreläsningssal för att sätta upp kursens tidsschema.
Anmälan: Vuxeninstitutet 040 1600687

Söff
kl 9-9:45 (Tors 14.9-30.11 och 11.1 – 12.4)

PILATES FOR SENIORER GRUPP 1
Söff, Yttermark
kl 9-9:45 torsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Johnny Wahlsberg fysioterapeut.
Kursavgift: 22€ / 25€

PILATES FOR SENIORER GRUPP 2
Söff, Yttermark
kl 10-10:45 torsdagar 19.9-28.11 och 9.1-10.4
Ledare: Johnny Wahlsberg fysioterapeut.
Kursavgift: 22€ / 25€

Pilates är en mycket bra träningsmetod för dig som börjar bli äldre då den balanserar
styrke- med rörlighets- och balansträning på ett skonsamt och effektivt sätt.
Passet innehåller övningar som tränar funktionell rörlighet med lite extra fokus på bröstryggen och bröstkorgen.
Man fokuserar på att övningarna utförs med kontrollerad andning och medveten rörelse.
Övningar tillämpas gruppen och till deltagaren. Finns olika nivåer och alternativ för olika rörelser så man kan välja den nivå
som är tillräckligt utmananade för en själv.

Pilates bygger på att träna djupt liggande muskulatur nära skelettet och hjälper till att förbättra funktionell rörlighet, balans och placering och
har en mycket positiv effekt på hållningen då metoden går ut på att återfå det naturliga hållningsmönstret i kroppen.
Pilates ökar också smidigheten och kan hjälpa till att stretcha ut och mjuka upp ex. stel ryggmuskulatur, vilket gör
det lättare att återträna kroppen till ett naturligt hållningsmönster.

Passet är ypperlig rehab-träning före och efter ex. höft och knä-operationer och kan också hjälpa till
vid åldersrelaterade sjukdomar/ tillstånd som artros, artrit, osteoporos (benskörhet) och stenos.

Arrangör: Vuxeninstitutet  Kontakt:  040-1600687

tennisplanerna vid Centralplan
kl 14-15

Pris: 10€/ pers. per säsong
Arrangör: Närpes pensionärsförening
Kontakt Kurt Edman 041 4303853
 
(under vinterhalvåret finns möjlighet att spelas tennis inomhus i Simhallens gymnastiksal kl16-17)

 

Vattengymnastik är skonsam och effektiv motionsform.  Vattengymnastik passar alla oberoende ålder, krämpor eller rörelseförmåga.
I vattnet har vi lättare att röra på oss lättare och träna våra muskler i det 32 grader varma vattnet.
Inget hinder att delta om du använder käpp eller rullator. Det finns ledstång ner till vattnet. Simövervakare på plats under hela passet.

VATTENGYMNASTIK 14
kl 16-16:45 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4
Ledare Stefanija Angelksa Damevski, fysioterapeut.
Mer intensiv vattenjompa.
Kursavgift 22€/ 25€ Individuell simavgfit tillkommer.

VATTENGYMNASTIK 15
kl 16:45-17:30 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4
Ledare Stefanija Angelksa Damevski, fysioterapeut.
Mer intensiv vattenjompa.
Kursavgift 22€/ 25€ Individuell simavgfit tillkommer.

VATTENGYMNASTIK 16
kl 17:30-18:15 torsdagar 13.9-29.11 och 10.1-11.4
Ledare Stefanija Angelksa Damevski, fysioterapeut.
Mer intensiv vattenjompa.
Kursavgift 22€/ 25€ Individuell simavgift tillkommer.

Anmälan till kurserna ovan: Vuxeninstitutet 040 1600687.

Rangsby byagård
kl 14-15
Pris 7,50€/ månaden
Gruppen öppen för alla. Vi jompar och svettas tillsammans med olika styrke- och balansstärkande ögningar.
Gruppen dras av äldreomsorgens rehab.handledare Ann-Katrin och äldreomsorgens fysioterapeut Valentina.
Anmälan Ann-Katrin Lindström rehab.handleadre 050 4099363
 

GYMTRÄNINGGRUPP RANGSBY
Grupp 1 kl 12-13 fredagar 14.9-1.12 och 11.1-12.4
Grupp 2 kl 11-12 fredagar 14.9-1.12 och 11.1-12.4
Ledare Camilla Ulfvens
Kursavgift 25€ hösttermin / 28€ vårtermin
Gymträningsgrupperna är utmärkta för seniorer som vil upprätthålla orken i vardagen.
Regelbunden träning av muskler förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret.
Gymträningen består av gemensam uppvärmning, följt av ledd styrketräning med användning av gym maskiner,
fria vikter och träning med egen kroppsvikt. Passet avslutas med gemensam stretch och avslappning.
Inga förkunskaper krävs.
Nya deltagare introduceras första gången hur gymmaskinerna fungerar.
inget problem att delta med rullator /käpp

GYMTRÄNING
Depån, Simhallsbyggnaden
kl 10-11 fredagar 14.9-30.11 och 11.1-124
Kursavgfit 50€ / 55€
Ledare Muhamed Gitc
Lämplig gymträning för pigga pensionärer.
 

Gymmet i Mittistan-huset (Powerzone Fittness)
kl 9-9:45 fredagar 14.9-30.11.2018 ej 19.10
Ledare: Susanna Maris
Kursavgift 9€/11 ggr.
Träning med fokus på stärka ryggen för att förbättra hållninhen. Med olika övningar försöker vi bli mer medvetna om egna kroppens rörelser.
Anmälan Susanna 050 5254217. Vänligen SMS:a om du kan, men det går också bra att ringa.

Gymmet i Mittistan-huset (Powerzone Fitness)
kl 10-10:45 fredagar 14.9-30.11, ej 19.10
Kursavgift 95€ / 11 ggr
Ledare Susanna Maris
Under denna träff satsar vi på hälsan genom träning, diskuterar även mat, sömn och andra faktorer som påverkar hälsan.
Anmälan Susanna 050 5254217. Vänligen SMS:a om du kan, men det går också bra att ringa.

 

LUGN VATTENGYMNASTIK UTAN REDSKAP
Grupp 1 kl 11:15-12:00 fredagar 14.9-30.11.2018 (ej 19.10)
Grupp 2 kl 12:15-13:00 fredagar 14.9-30.11.2018 (ej 19.10)
Kursavgfit 65€ / 11 ggr. Individuell simavgift tillkommer.
Anmälan till Susanna 050 525 4217, vänligen SMS:a om du kan,
men det går också bra att ringa.

VATTENGYMNASTIK 17
Ledare Anne-May Westerlund
Kursavgift 22€ / 25€Individuell simvavgift tillkommer
Anmälan till Vuxeninstitutet 040 1600687

VATTENGYMNASTIK 1 Närpesgymnastikförening (NGF)
kl 15:15-16:00 fredagar 7.9-30.11 och 18.1-12.4
Ledare Emma Lipkin
Kursavgfit 25€ / 12 ggr. Individuell simavgift tillkommer

VATTENGYMNASTIK 2 NGF
kl 16:15-17:99 fredagar 7.9-30.11 och 18.1-12.4
Ledare Amanda Nordström
Anmälan till NGFs kurser till Hanna Stenholm 040 7037016

Depån simhallsbyggnaden
kl 11-12 lördagar 22.9-1.12 och 12.1-13.4

Kursavgift 50€/55€
Ledare Josefine Båskman (och Julia Sydholm
Passet består av ledd cirkelträning på gym maskiner och övningar med fria vikter.
På ett tryggt och säkert sätt tränar vi med den utrustning som finns på gymmet. Passet passar unga och äldre, damer som herrar.
Anmälan: Vuxenintitutet 040 1600 687

Inga evenemang.

Bilagor