Kultur

Bild: 

Bildkonst

Närpes Konstklubb r.f. är en aktiv förening som tillsammans med stadens fritidsnämnd sköter verksamheten i konsthallen. Konstklubbens traditionella utställningar är trettondagsutställningen och sommarutställningen, i vilka konstklubbens medlemmar deltar samt utställningen Årets konstnär, som ger en av konstklubbens medlemmar möjlighet till separat utställning. Utställningar ordnas dessutom av gästande konstnärer och konstföreningar. Konstklubben ordnar också kurser och resor.

Sida

Närpes Teater

En av höjdpunkterna sommartid är Närpes Teaters föreställningar vid vridläktaren i Öjskogsparken.

Närpes Teater inledde sin verksamhet år 1964. Den första pjäsen som framfördes som friluftsteater var krönikespelet om 1808 - 1809 års krig "Då sommaren brann".  År 1966 invigdes vridläktaren med 500 sittplatser. Premiärpjäsen vid vridläktaren var "Högt bland Saarijärvis moar".
Närmare 30 olika pjäser har framförts under årens lopp vid den natursköna vridläktaren i Öjskogsparken.

Hemsida: www.narpesteater.fi

Sida