Kultur

Bild: 

Finland 100 år

Finlands stora år 2017

Finland blev en självständig stat den 6 december 1917. Staten uppkom på det finska folkets eget initiativ och som en följd av långsiktigt arbete. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Nu för finländarna med sisu och hjärta landet mot ett nytt århundrade.

Sida

Övriga kulturverksamheter

De flesta kulturyttringar finns representerade inom stadens kulturliv.

Inom sången och musiken finns bl.a. ett flertal körer. Här kan nämnas, Närpes Manskör, MI-Ladies, Norakören, kyrkliga- och frikyrkliga körer m.fl. Spelmansmusik och dansmusik spelas av Närpes Spelmansgille som för dessa traditioner vidare.

Inom staden finns också unga rockband som spelar både eget material och ungdomsmusik. I Närpes finns också Rockbultarna som består av ca. 25 medlemmar som spelar typisk rockmusik.

Sida

Bildkonst

Närpes Konstklubb r.f. är en aktiv förening som tillsammans med stadens fritidsnämnd sköter verksamheten i konsthallen. Konstklubbens traditionella utställningar är trettondagsutställningen och sommarutställningen, i vilka konstklubbens medlemmar deltar samt utställningen Årets konstnär, som ger en av konstklubbens medlemmar möjlighet till separat utställning. Utställningar ordnas dessutom av gästande konstnärer och konstföreningar. Konstklubben ordnar också kurser och resor.

Sida

Hembygdsverksamhet

Närpes Hembygdsförening r.f.

Hembygdsföreningen vårdar och bevarar den natursköna Öjskogsparken och dess museibyggnader - Bengtsgården, skolstuga, apoteksmuseum, lanthandel, jordbruksmuseum, växthusmuseum - samt vridläktaren och restaurangbyggnaden. Varje sommar arrangeras olika aktiviteter i Öjskogsparken.
Populära tillställningar är bl.a. Slåtterbalen samt hembygds- och emigrantdagen i juli månad.
Öjskogsparken är tillsammans med kyrkbacken, kyrkan och kyrkstallarna en unik miljö. Sommartid finns guide på området.

Sida

Närpes Teater

En av höjdpunkterna sommartid är Närpes Teaters föreställningar vid vridläktaren i Öjskogsparken.

Närpes Teater inledde sin verksamhet år 1964. Den första pjäsen som framfördes som friluftsteater var krönikespelet om 1808 - 1809 års krig "Då sommaren brann".  År 1966 invigdes vridläktaren med 500 sittplatser. Premiärpjäsen vid vridläktaren var "Högt bland Saarijärvis moar".
Närmare 30 olika pjäser har framförts under årens lopp vid den natursköna vridläktaren i Öjskogsparken.

Hemsida: www.narpesteater.fi

Sida

Allmänt om kulturen i Närpes

Närpes stad har ett rikt kulturliv, vilket bevisas av den mängd kulturella aktiviteter som bedrivs inom stadens gränser. Det är främst föreningarna och organisationerna som är ryggraden i kulturlivet.

Ett rikt och brett kulturutbud med öppenhet för nya kulturyttringar och också kontakter till andra kulturproducenter både inom och utom landet är av största vikt för trivseln i Närpes och för stadens utveckling.

Fritidsnämndens kulturverksamhet:

  • Befrämja kulturlivet med såväl ekonomiska som personella resurser

Sida