Övrig idrottsverksamhet

Tävlingsidrotten i Närpes handhas i huvudsak av idrottsföreningarna. I föreningsregistret finns kontaktuppgifter och länkar till idrottsföreningarnas hemsidor.

Motionsidrotten administreras av fritidsbyrån.
Tel 2249111 eller 040-1600754