Miljö

Bild: 
Miljö

Västkustens miljöenhet

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning. 

Västkustens miljöenhets hemsida

Epost: miljoenheten [at] korsholm.fi

Avdelningen i Närpes:

Sida