Byggnadstillsyn

Bild: 

Åtgärdstillstånd

Åtgärdstillstånd behövs för bl.a.

- delning och/ eller sammanslagning av rum eller lägenheter
- grillkåta över 10 m2
- större kaj, bro eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen
- ändring av takform eller fasad
- bergsvärme

Mera information om vad som kräver åtgärdstillstånd hittar du i byggnadsordningen.

 

Vid ansökan om åtgärdstillstånd ska följande handlingar bifogas:

Sida

Allmänt om byggnadstillsyn

Byggnadstillsynens personal ger råd i frågor angående bygglov, undantagslov och åtgärdstillstånd samt övervakar byggandet i kommunen.

Byggnadsinspektören är säkrast anträffbar tisdag-torsdag.

 

Sektionen för byggnadstillsyn har i regel sammanträde tredje torsdagen i månaden men i juli hålls inget sammanträde pga semester.
Kompletta bygglovshandlingar ska vara inlämnade senast 3 veckor före sammanträdet.

 

Byggnadsordning

Sida