Byggnadstillsyn

Bild: 

Åtgärdstillstånd

Åtgärdstillstånd behövs för bl.a.

- delning och/ eller sammanslagning av rum eller lägenheter
- grillkåta över 10 m2
- större kaj, bro eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen
- ändring av takform eller fasad
- bergsvärme

Mera information om vad som kräver åtgärdstillstånd hittar du i byggnadsordningen.

 

Vid ansökan om åtgärdstillstånd ska följande handlingar bifogas:

Sida