Bygga & bo

Bild: 

Byggnadsinspektör Östberg Christoffer

15.05.2018

Invånarnas åsikter och erfarenheter är en viktig utgångspunkt vid utarbetandet av planen.

Anslag

Under tiden 7.5 - 5.6.2018 finns förslag till ändring av detaljplan för delar av Strandhagens bostadsområde till påseende.

Lekparker

Närpes stad har många lekparker runt om i staden. Lekparkerna erbjuder en utvecklande lekmiljö för barnen.
Skolornas och daghemmens leksparker får  användas efter skoldagens slut och utanför daghemmens öppettider.

 

Sida

Markanvändningsingenjör Silfversten Johan

Anslag

Nya torgregler för Närpes stads torg gäller från och med 1.6.2017

Tekniska nämnden i Närpes 18.05.2017

TORGREGLER / PLATSAVGIFTER
 

01.08.2016

Turistkarta ( Adresskarta )

Byggnadsinspektör Groop Patrik

Planläggningsöversikt 2018

Staden skall minst en gång om året upprätta en översikt över de ärenden som är anhängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och förbundet på landskapsnivå och som inte är av ringa betydelse (planläggningsöversikt). I den redogörs kortfattat för planärendena och deras beredningsfaser samt för sådana beslut och andra åtgärder som direkt inverkar på planläggningens utgångspunkter, mål, innehåll och genomförande.

Sida