Studerandevård

Till studerandevårdstjänster hör kurator, skolpsykolog och skolhälsovård.

Mottagningsutrymmet för dessa tjänster finns på Mosebacke skolcentrum, Skolgränden 9 B 11, 64200 Närpes.

 

Telefonnummer skolkurator: Katarina Källberg 040 5784378 och Johanna Aspelin-Wikman 040 1362992

Till höger finns en bilaga med näramre uppgifter om skolkuratorns verksamhet samt kontaktuppgifter.

 

Telefonnummer skolpsykolog: Tove Hästbacka 040 1600709

Till höger finns en bilaga med närmare uppgifter om skolpsykologens verksamhet samt kontaktuppgifter.

 

Telefonnummer skolhälsovården: 06-2249 681

Som bilagor till höger på denna sida finns det sammanfattat vilka hälsoundersökningar som ingår för skoleleverna, vilket förebyggande arbete som skolhälsovården utför samt mottagnings- och telefontider för skolhälsovården.

 

Studerandevården i Närpes leds av en mångprofessionell styrgrupp som ansvarar för elev- och studerandevården som helhet. Styrgruppen leds av bildningsdirektören.

I skolorna leds det allmänna elevvårdsarbetet av en elevvårdsgrupp. Skolans rektor leder arbetet.

Förutom allmän elevvård finns det även individuellt inriktad elevvård. Nedan en bild över hur den individuella elevvården är uppbyggd. Till höger finns läroplanen för gymnasiets studerandevård som en skild bilaga.