Gymnasieutbildning

Bild: 

Studerandevård

Till studerandevårdstjänster hör kurator, skolpsykolog och skolhälsovård.

Mottagningsutrymmet för dessa tjänster finns på Mosebacke skolcentrum, Skolgränden 9 B 11, 64200 Närpes.

 

Telefonnummer skolkurator: Christina Vikstrand 040 5784378 och Johanna Aspelin-Wikman 040 1362992 (vikarie ht 2018 Ellinor Nordman 040 6683028).

 

Telefonnummer skolpsykolog: Tove Hästbacka 040 1600709

 

Telefonnummer studerandevården: 06-2249 681 (måndag, onsdag, fredag kl 8.15-9.00)

Sida

Wilma

Närpes stads bildningsväsende använder Wilma som en plattform för kontakt till elevernas föräldrar.

Via denna länk kommer du direkt till inloggningssidan

Skolans rektor ger information om användningen av Wilma.

 

Uppdatering av Wilma-appen

I juni 2018 gjordes en serverförflyttning vilket gör att de som använder Wilma-appen i telefonen måste göra en uppdatering. Du ska klicka på Välj Wilma, söka upp Närpes stad, bildningkansli och sedan logga in igen.

Sida

Läsårets arbetstider

Inför varje nytt läsår gokänner bildningsnämnden en arbetsordning som skolorna följer. Arbetsordningen är uppgjord enligt lagen om grundläggande utbildning 1998/628 §23 så att läsåret skall ha 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj ifall dessa infaller på en annan vardag än lördag.

Arbetsordningen för läsåret 2018-2019 finns som skild bilaga.

 

 

 

Sida