Stöd för barnets skolgång

Som stöd för barnets skolgång finns specialbarnträdgårdslärarna och speciallärarna.

 

Specialbarnträdgårdslärarna arbetar i förskolan där deras främsta uppgift är att i samarbete med föräldrar och förskolepersonal stärka barnets sunda självkänsla och positiva självuppfattning samt att skapa optimala förutsättningar till utveckling och inlärning i gruppen.

Mera information om deras arbetssätt samt kontaktuppgifter finns som en skild bilaga till höger på sidan.

 

Speciallärarna arbetar inom åk 1-9. Varje skola har åtminstone en speciallärare som arbetar enskilt med eleven, i grupp eller som kompanjonlärare i klass.

Speciallärarnas arbetssätt samt kontaktuppgifter finns som en skild bilaga till höger på denna sida.