Läsårets arbetstider

Inför varje nytt läsår gokänner bildningsnämnden en arbetsordning som skolorna följer. Arbetsordningen är uppgjord enligt lagen om grundläggande utbildning 1998/628 §23 så att läsåret skall ha 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj ifall dessa infaller på en annan vardag än lördag.

 

Arbetsordningen för  läsåret  2016-2017 finns som skild bilaga till höger på sidan.

Arbetsordningen för läsåret 2017-2018 finns som skild bilaga till höger på sidan.