Anmälan till förskola/skola

Inskrivningen till förskolan närmar sig. I Närpes skriver man endast in sig till förskolan. Inför åk 1 flyttas uppgifterna om eleven över till skolan och vårdnadshavarna behöver inte fylla i en ny anmälan.

 

Inskrivning till förskolan sker 27-30.1.2017 på följande länk: http://service.narpes.fi/elevanmalan

 

Mera information om inskrivningen samt anhållan om sekundärskola hittar du i en bilaga till höger på sidan.

 

Om du flyttar in till kommunen under läsåret så vänligen kontakta bildningsdirektör Åsa Snickars för inskrivning.