Familjedagvård

Frågor gällande lediga dagvårdsplatser inom familjedagvården samt beviljan av dagvårdsplatser sköts av barnomsorgschefen.

I Närpes finns för närvarande 4 familjedagvårdare som arbetar i eget hem samt 3 gruppfamiljedaghem och ett reservgruppfamiljedaghem.

  

 

 

Pjelax gruppfamiljedaghem

Bäcklidvägen 25
64250 Pjelax
Tel: 040-8395730
pjelax.daghem [at] narpes.fi

Administrativ daghemsledare: Annika Eklund

Tel: 0401600642  E-post: fornamn.efternamn [at] narpes.fi

 

Westside gruppfamiljedaghem

Bäckvägen 4 bst8
64200 Närpes
Tel: 040-1600932
westside.daghem [at] narpes.fi

 

Yttermark gruppfamiljedaghem

Vasavägen 758 B
64220 Yttermark
Tel: 040-1600952
yttermark.gruppfamiljedaghem [at] narpes.fi

 

Reservgruppfamiljedaghem

Bocentrum gruppfamiljedaghem

Piskvägen 3
64200 Närpes
Tel: 040-1600670
bocentrum.gruppfamiljedaghem [at] narpes.fi