Dagvård

Bild: 

Allmänt om dagvård

Dagvårdsplatser för barn under förskoleåldern ordnas i daghem, gruppfamiljedaghem och hos familjedagvårdare i eget hem.

Vård i daghem är pedagogisk inriktad verksamhet som är uppdelad i avdelningar i olika åldersgrupper vilket gör att barnens utvecklingsnivå bättre kan beaktas. Delar av dagen kan avdelningarna vara tillsammans och då lär sig även barnen samspel och hänsynstagande till yngre och äldre barn.

Sida

Familjedagvård

Frågor gällande lediga dagvårdsplatser inom familjedagvården samt beviljan av dagvårdsplatser sköts av barnomsorgschefen.

I Närpes finns för närvarande 4 familjedagvårdare som arbetar i eget hem samt 2 gruppfamiljedaghem.

  

Sida