Aktuellt

Ansökan om stipendie ur Ulf Malm's stipendiefond

Ur Ulf Malms stipendiefond kan stipendium sökas senast måndagen den 20 november 2017. Ansökningsblankett finns till höger på denna sida som en skild bilaga.

Ansökan sändes till Bildningsnämnden, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.

Stipendiesumman utdelas bland ungdomar som är mantalsskrivna i Närpes och som fyllt 18 år och bedriver studier i yrkesläroin­rättning eller högskola med jämförbar studieinriktning.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Skolorna ordnade en gemensam parad Finland 100 år under höstterminen 2017.