Barn & utbildning

Bild: 
04.01.2018

Fokus ligger på att utveckla verksamhetskulturen i skolan, förverkliga ny pedagogik samt använda digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen. Utbildningsstyrelsen har gjort det här möjligt genom att ge statsunderstöd till kommunerna.

Löneräknare/kanslist på bildningsavdelningen Sjögren Pia

Löneräknare/kanslist på bildningsavdelningen Sandberg Anna-Lena

Kanslist på bildningsavdelningen Juslin Pia

Ekonomichef Wirén Annika

Bildningsdirektör Snickars Åsa

Barnomsorgschef Häggblom Ann-Christin