Infektionspoliklinik

Astmaskötare

Tel. (06) *2249 511
Tidsbeställning må-fre kl. 9.00-11.00, tel. (06)  2249 630

- Laboratoriet utför spirometrier vid astmautredningar
- Astmaskötaren lånar ut PEF-mätare och instruerar i användningen av mediciner.

Infektions- antikoagulansbehandling, reumakontaktperson:

Sjukskötare ger svar på infektionsprov- och Marevanvärden samt fungerar som reumakontaktperson
må-fre kl. 12.30-13.00 tel.  (06) 2249 633.
Mellan kl. 11 och 13:30 kan du lämna ringbud, sjukskötaren ringer upp under dagen.