Förslag till gatuplan för Kambvägen

Förslag till gatuplan för Kambvägen

Gatuplan för byggandet av Kambvägen hålls offentligt framlagd enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Närpes stad, Kyrkvägen 2, Närpes, 08 – 22.05.2017 under stadshusets öppethållningstid.
Eventuella anmärkningar mot gatuplanen bör inlämnas under framläggningstiden till tekniska nämnden i Närpes stad.
Tilläggsuppgifter ger Stig-Erik Ingves, tel. 0400-368206
Närpes 03.05.2017
Tekniska nämnden