Förslag till delgeneralplan för Böle vindkraftpark

Förslag till delgeneralplan för Böle vindkraftpark

Enligt § 19 och § 32 i MBF meddelas att under tiden 10.4 – 9.5.2017 finns förslag till delgeneralplan för Böle vindkraftpark till allmänt påseende i stadshuset, Kyrkvägen 2

Eventuella anmärkningar mot planförslagen ska inlämnas till stadsstyrelsen senast 9.5.2017 på adressen Närpes stad, Stadsstyrelsen, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.