Förskollärare

Förskollärare

Förskollärare

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som förskollärare med klasslärarbehörighet från den 1.8.2017.

Tjänsten har ingen placering i anställningsskedet utan beroende på vilken skola som har behov av att dela sin förskoleklass placeras förskolläraren där. I praktiken innebär det att man antingen är placerad vid Mosebacke skola eller Stenbackens skola. Den som väljs till tjänsten bör även uppfylla behörighetskraven för klasslärare eftersom man tillfälligt kan flyttas till klassläraruppgifter ifall elevmängden något år innebär att man inte kan dela förskolegrupperna.

Vi förväntar oss att du är väl insatt i förskoleundervisningens nya läroplan. Vi ser framemot ett gott samarbete där du kan införa nyskapande idéer för förskoleundervisningen samt komplettera det team av förskollärare som vi har i Närpes. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga men att du även kan arbeta självständigt med förskoleklassen.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Tjänsten har en prövotid på 6 månader.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun!