Byggnadsinspek-törens beslut om bygglov

Byggnadsinspek-törens beslut om bygglov

Byggnadsinspektören har beslutat om följande anmälningar om byggåtgärder: