Byggnadsinspek-törens beslut 15.5.2017

Byggnadsinspek-törens beslut 15.5.2017

Byggnadsinspektörens beslut om om anmälning om byggåtgärd.