Byggnadsinspek-törens beslut 10.4.2017

Byggnadsinspek-törens beslut 10.4.2017

Byggnadsinspektörens beslut om anmälan om byggåtgärd.