Bygglov beviljade 20.4.2017

Bygglov beviljade 20.4.2017

Sektion för byggnadstillsyn har beviljat följande bygglov: