Kolonilotter

Staden har ett område för kolonilotter i Närpes centrum på Prästövägen. Kolonilotterna är tänkta för odling av grönsaker för privat bruk. Det är tillåtet att odla alla typer av lagliga växter.
Kolonilotterna hyrs ut av Yngve Storsved på mätnings och planläggningsavdelningen.

En kolonilott är 400 m2 stor och kostar 90 € per odlingssäsong.