Markpolitiskt program

Närpes stads markpolitiska program som godkändes av stadsfullmäktige 2016.