Landskapsplan

Landskapsplan

I landskapsplanen anges principerna  för områdesanvändningen  och  samhällsstrukturen och anges områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling. 

Områdesreserveringar anges endast i den mån och med den noggrannhet som  behövs med tanke  på de riksomfattande målen eller  landskapets mål för områdesanvändningen eller för att samordna områdesanvändningen i flera kommuner än en. 
För Närpes del är det Österbottens förbund som sköter landskapsplaneringen.
Landskapsplanen godkänns av förbundsfullmäktige och fastställs av miljöministeriet. 

 

LANDSKAPSPLAN