Kulturmiljöprogram för Närpes

Närpes stad har år  2009 startat ett EU-projekt " Kulturmiljöprogram för Närpes". Ett kulturmiljöprogram ger information och riktlinjer om de viktigaste särdragen i miljön och om vården och utnyttjandet av dessa. 

 

Boken " Från kustby till ådal"