Detaljplaner

På följande länk finns Närpes stads karttjänst med gällande detaljplaner och strandgeneralplan.

 

Plansammanställning finns här