Rivningslov eller -anmälan

Rivningslov krävs för byggnader som finns på detaljplaneområde, i övriga fall krävs anmälan.
 

Vid ansökan om rivningslov på detaljplaneområde ska följande handlingar bifogas:
 

Ansökningsblankett 1 ex.
Redovisning av hantering av byggavfall 1 ex.
Situationsplan 1 ex.
Karta 1 ex.

 

Vid anmälan om rivning utanför detaljplaneområde ska följande handlingar bifogas: