Bygglov

Bygglov behövs för bl.a.

- nybyggnad
- tillbyggnad
- väsentlig omändring av inre konstruktion
- med ombyggnad jämförbar ändring av konstruktion
- ändring av användningsändamålet för en byggnad eller delar av den

 

Vid ansökan om bygglov ska följande handlingar bifogas:

Ansökan om byggnadslov

1 ex.

RH-blankett 

1 ex.

Bedömning av projekterarnas behorighet

 1 ex.

Ansvarig arbetsledare

1 ex.

Äganderättshandlingar

1 ex.

 Utredning av avloppsvatten

1 ex.

Hörande av rågranne
(byggnadsinspektionen kan ge mera info)

1 ex.

Energicertifikat för bostadsbyggnad

1 ex.

Huvudritningar gjorda av tekniker eller
ingenjör inom byggbranschen

situationsplan, planritning, skärning och fasader

3 ex.

 

Övriga blanketter och mallar

Vid byggande nära rågräns behövs samtycke av rågranne

Ansökan om förlängning av bygglov

Fuktsäkerhetsbeskrivning

Granskningsprotokoll för skorsten och eldstad

Inspektionsprotokoll för ansvarig arbetsledare