Bergsvärme

Från och med 1.5.2011 måste man ansöka om lov för bergsvärme. Till ansökan ska följande handlingar bifogas: