Åtgärdstillstånd

Åtgärdstillstånd behövs för bl.a.

- delning och/ eller sammanslagning av rum eller lägenheter
- grillkåta över 10 m2
- större kaj, bro eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen
- ändring av takform eller fasad
- bergsvärme

Mera information om vad som kräver åtgärdstillstånd hittar du i byggnadsordningen.

 

Vid ansökan om åtgärdstillstånd ska följande handlingar bifogas:

Ansökningsblankett

1 ex.

Ansvaring arbetsledare

1 ex.

Äganderättshandlingar

1 ex.

Hörande av rågranne
(byggnadsinspektionen kan ge mera info)

1 ex.

Situationsplan och andra behövliga ritningar

 3 ex.

Vid byggande nära rågräns behövs samtycke av rågranne

                              

Byggnadsarbetena ska färdigställas inom 3 år.