Allmänt om byggnadstillsyn

Byggnadstillsynens personal ger råd i frågor angående bygglov, undantagslov och åtgärdstillstånd samt övervakar byggandet i kommunen.

 

Sektionen för byggnadstillsyn har i regel sammanträde tredje torsdagen i månaden men i juli hålls inget sammanträde pga semester.
Kompletta bygglovshandlingar ska vara inlämnade senast 3 veckor före sammanträdet.

Sammanträdesdatum 2019

21.3
25.4
23.5
27.6
22.8

 

Byggnadsordning

Principer för havsnära boende

Bilagor