Allmänt om byggnadstillsyn

Byggnadstillsynens personal ger råd i frågor angående bygglov, undantagslov och åtgärdstillstånd samt övervakar byggandet i kommunen.

 

Sektionen för byggnadstillsyn har i regel sammanträde tredje torsdagen i månaden men i juli hålls inget sammanträde pga semester.
Kompletta bygglovshandlingar ska vara inlämnade senast 3 veckor före sammanträdet.

 

Sammanträdesdatum 2020

Torsdag 20.2

Torsdag 19.3

Torsdag 16.4

Tisdag 19.5

Torsdag 25.6

 

 

Byggnadsordning

Principer för havsnära boende