Du är här

Allmän teknisk verksamhet

Allmän teknisk verksamhet

Namn Tjänst Ansvarsområden
Grahn Edd Teknisk direktör Avdelningschef
Föredragande i tekniska nämnden
Stadens byggnadsverksamhet
 
Sjöström Anna  Upphandlingschef

Sekreterare i tekniska nämnden
Upphandling, kontrakt, avtal, 

Maris Carina Kanslist Löner, register, fakturering
Norras Carina Kanslist Löner, fakturering
Hall Hans Fastighetsingenjör

Stadens byggnader; reparation och underhåll av stadens fastigheter.

Ellfolk Daniel Projektingenjör Stadens byggprojekt
Sonja Vehkoja Städarbetsledare   Stadens städfunktioner
Maj-Britt Grönberg Kosthållschef Stadens köksfunktioner