Biträdande rektor

Biträdande rektor

Musikinstitutet Legato lediganslår tjänsten som biträdande rektor från den 1.8.2018. Vi söker en person som vill vara med och utveckla vårt musikinstitut enligt de premisser som finns stipulerat i vår nya läroplan. Utvecklingen av vår småbarnspedagogik är i en spännande fas och här kommer biträdande rektorn att leda utvecklingen. I regionen finns ett rikt blåsmusikliv och här behövs också sakkunskap. För att kunna sköta tjänsten bör man ha goda kunskaper i bägge inhemska språken. Tillgång till körkort och bil är en förutsättning för att kunna sköta tjänsten. Behörighetskrav för tjänsten enligt förordning 986/1998. I ansökan bör ingå intyg som styrker behörigheten för tjänsten.