Biträdande avdelningsskötare inom öppen sjukvård

Biträdande avdelningsskötare inom öppen sjukvård

Biträdande avdelningsskötaren är avdelningsskötarens arbetspar som under ledningen av avdelningsskötaren och Hvc:s ledning planerar, samordnar och utvecklar verksamheten inom öppen sjukvård med beaktande av ekonomi och effektivitet. Den biträdande avdelningsskötaren arbetar som vikarie för avdelningsskötaren när hen är frånvarande. Vi efterlyser dig med ett genuint intresse för hälso- och sjukvård, som är engagerad och har förmåga att se helheter, god samarbetsförmåga, god yrkesskicklighet samt kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga. Behörighetsvillkor i enlighet med lagen om yrkesbildade personer inom hälso- och sjukvård (559/94) samt tillräcklig erfarenhet av administrativa uppgifter och tillräcklig ledarförmåga, samt goda kunskaper i svenska och finska. Arbetstiden är heltid. En prövotid om 6 månader tillämpas i anställningen.