Biträdande avdelningsskötare

Biträdande avdelningsskötare

Biträdande avdelningsskötare till hemvården, primär placering Bostället Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår en tjänst som biträdande avdelningsskötare (100%) till hemvården i Närpes från 1.1.19 och tillsvidare Behörighetskrav för befattningen som sjukskötare är sjukskötare (YH) enligt lag 559/1994 eller tidigare utbildning på institutnivå samt ledarskapsutbildning Hemvården i Närpes utgörs av sammanslagen hemservice och hemsjukvård och i teamet runt de hemmaboende klienterna/patienterna ingår närvårdare, sjukskötare, servicekoordinator och hemrehabiliteringspersonal. Biträdande avdelningsskötare är placerad på Bostället. Bostället är ett hemlikt senior/serviceboende med 37 lägenheter och plats för 47 boende Hemvårdens biträdande avdelningsskötare är stationerad på Bostället och har ansvar över personal, planering, koordinering och de dagliga vårdåtgärder samt en del administrativa uppgifter på Bostället under ledning av hemvårdens avdelningsskötare i södra distriktet. Den som väljs till uppgiften bör ha god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter flexibilitet, engagemang, positivt förhållningssätt och förmåga att se helheten runt klienten/patienten. Av de sökande krävs intresse för utveckling, administrativa arbetsuppgifter och arbete inom äldreomsorgen. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. För arbetet krävs kunskaper i de båda inhemska språken och lämplighet för uppgiften. Lön enligt AKTA. En prövotid om 6 månader tillämpas i anställningen. Arbetet börjar 1.1.2019 eller enligt överenskommelse. Ansökan lämnas in via www.kuntarekry.fi senast 16.12.2018 Närmare uppgifter ges av avdelningsskötare Kerstin Ivars tel. 040-1600753 e-mail kerstin.ivars [at] narpes.fi eller Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman tel. 050-444 0770 e-mail jenny.bjorndahl-ohman [at] narpes.fi