Beslut om undantag för byggande

Beslut om undantag för byggande

Stadsstyrelsen har beslutat om undantag för byggande av strandbastu i Pjelax.