Barnträdgårdslärare

Barnträdgårdslärare

Bildningsnämnden i Närpes söker till Trollebo daghem en moderskapsvikarie som barnträdgårdslärare för tiden 1.8.2018-5.4.2019 med möjlighet till förlängning Behörighetsvillkor : För uppgifterna som barnträdgårdslärare är enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 7§ minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildning för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet. Arbetsspråket är svenska Lön enl. gällande avtal. En prövotid om 3 månader tillämpas. Arbetsplaceringen kan ändras enligt behov inom bildningsnämndens verksamhet för småbarnspedagogik. Den som valts bör uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 före tillträde. Ansökan skall vara inlämnad via Kuntarekry senast den 30.4.2018 kl. 15.00. Behörighetsgivande betyg skall bifogas ansökan elektroniskt. Barnomsorgschefen väljer barnträdgårdslärare.