Barnträdgårdslärare

Barnträdgårdslärare

Bildningsnämnden i Närpes söker till Finby daghem två ordinarie barnträdgårdslärare fr. 1.8.2018 Behörighetsvillkor : För uppgifterna som barnträdgårdslärare är enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 7§ minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildning för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet. Arbetsspråket är svenska Lön enl. gällande avtal. En prövotid om 6 månader tillämpas. Arbetsplaceringen kan ändras enligt behov inom bildningsnämndens verksamhet för småbarnspedagogik. Den som valts ska uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 samt godtagbart intyg över hälsotillstånd före tillträde. Ansökan skall vara inlämnad via Kuntarekry senast den 30.4.2018 kl. 15.00. Behörighetsgivande betyg skall bifogas ansökan elektroniskt. Barnomsorgschefen väljer barnträdgårdslärare.