Simhallen

Bild: 

Ordningsregler och säkerhet

  • Alla som vill simma i Simhallen betalar entré och bär ändamålsenlig klädsel.

  • Personalens anvisningar bör alltid följas.

  • Det är bra att underrätta personalen om eventuella sjukdomar som t.ex hjärtbesvär, epilepsi, diabetes eller astma.

  • Sjukdomar som förhindrar att simma i simhallen är bland annat: feber, ögon-, öron-, hudinflamation, öppna sår eller infekterade sår, magsjuka, urinvägsinfektion.

Sida

Priser, motionsförmåner och hyror

Pris per gång
Vuxna (från 16 år) : 5.50€
Barn (6-15 år) : 3,50€
Barn under 6 år : Gratis
Studerande : 4.00€
Pensionärer : 4.00€
Beväringar : 4.00€
Handikappade personer som har personlig assistent betalar endast en inträdesavgift. Assistenten medföljer gratis.

Seriebiljett 10 ggr
Vuxna : 45.00 €
Barn : 25.00 €
Studerande,beväringar och pensionärer : 30.00 €

Sida

Simhallen

Simövervakare

,