Dekorativ bild av ett växthus

Växthus

Växthusstaden Närpes

Närpes är centrum för växthusodlingen i Finland. Odlingen har anor från seklets början när Valdemar Mattfolk i Finby år 1916 odlade tomater i ett litet växthus. Idag finns här över 124 odlare och en totalareal på 99 hektar under glas och plast. Näringen är långt automatiserad och i Närpes produceras 60 % av tomaterna och 50 % av gurkorna i Finland.

Den koncentrerade odlingen har gett kringeffekter som sorterings-, förpacknings-, transport- och försäljningsföretag, tillbehörshandel, teknisk service och rådgivningsverksamhet. Totalt beräknas växthusnäringen sysselsätta ca 1.200 personer i Närpes.

Information:
DYNAMO Närpes
Närpesvägen 2
FIN-64200 NÄRPES

Tel. 06-2243620
Fax. 06-2241288

E-post: dynamo@dynamonarpes.fi
www: www.dynamonarpes.fi