Testa din spruta

Testa din växtskyddsspruta. De tär Österbottens svenska lantbrukssällskap som sköter om testerna och tidpunkter för testdagarna hittar du här.