Du är här

Testa din spruta

Testa din växtskyddsspruta. Det är Österbottens Svenska Lantbrukssällskap som sköter om testerna och tidpunkter för testdagarna hittar du på Österbottens Svenska Lantbrukssällskaps hemsida.