Allmänt om jordbruket i Närpes

Den kommunala landsbygdsförvaltnignen administreras inom ramen för samkommunen K5. Lantbruksförvaltningens tjänster erbjuds  vid fyra olika verksamhetspunkter i Övermark, Lappfjärd, Malax och Korsnäs.

Närpes verksamhetspunkt finn i Övermark och dess uppgift är att:

  • Handha mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

  • Förse Österbottens ELY-centrals landsbygdsavdelning med olika uppgifter och utredningar som krävs för granskning av stödutbetalning och kontroll av gårdarnas verksamhet.

  • Granska och följa upp flyghavresituationen i kommunen

  • Granska och värdera skador orsakade av hjortdjur och fridlysta arter, t.ex. vitkindade gäss

  • Upprätthålla djurhållarregistrets uppgifter

Rådgivning till pälsdjursfarmarna sköts av pälsdjurkonsulenten.

Kontaktuppgifter:

Lantbrukskansliet (Gullansborg, Övermark)

Besöksadress: Vasavägen 1599
Postadress: 64610 ÖVERMARK

Öppet:

kl. 9-15, förutom under lunchtid.
Ring och kolla om du vill vara säker på att vi är på plats,betjäning kan ordnas även utanför dessa tider!

Närpes stadshus:
fredagar 8.30 - 15.15 (inte i juli)

Landsbygdschef
Annica Lind
Mobil:050-5611702
annica.lind@kfem.fi

Landsbygdssekreterare/Pälsdjurskonsulent
Kent Franzén
Tel: 040-6283320
kent.franzen@kfem.fi

Landsbygdssekreterare
Patrik Lindblad
Tel: 040-6694716
patrik.lindblad@kfem.fi

Landsbygdskanslist
Agneta Blomberg
Tel: 040-6694714
agneta.blomberg@kfem.fi

 

Jordbruket i Närpes

Närpes placerar sig på 9:de plats bland Finlands  största kommuner  gällande antalet aktiva jordbruks- och trädgårdsföretag (Naturresursinstitutet Luke 2017). År 2017 var antalet jordbrukare som söker arealstöd för jordbruksmark 536 st. Fördelningen enligt gårdsbrukens huvudproduktionsinriktning är följande:

Växtodling

486

Nötköttproduktion

13

Fjäderfä (äggproduktion)

13

Svinhushållning

10

Mjölkproduktion

9

Kalkonproduktion              

1

Fårhushållning

3

Övrig fjäderfähushållning

1

 

Totala odlingsarealen i Närpes uppgick under 2017 till 19.513 ha. Till åkerarealen sett är Närpes 17:de största kommunen i Finland. Gårdarnas medelareal 2017, inklusive arrendemark, var ca 36 ha.

Åkerarealens fördelning enligt gröda 2017:

Gröda

hektar

%

Havre

5143

26

Foderkorn

4662

24

Flerårig torrhö-, ensilage- och färskfodervall

3009

15

Vårvete

954

5

Kummin

779

4

Mångfaldsåker, vilt

529

3

Naturvårdsåker, vall

524

3

Höstråg

446

2

Grönträda

370

2

Vårrybs

322

2

Övriga grödor

2928

8,5

Växthusföretagare  som söker stöd år 2018 är 134 st.

Aktiva pälsfarmer  i Närpes  är 37 st. Enligt Skinnförsäljningen ligger Närpes på en 11:te plats