Du är här

Allmänt om jordbruket i Närpes

Den kommunala landsbygdsförvaltnignen administreras inom ramen för samkommunen K5. Lantbruksförvaltningens tjänster erbjuds vid fyra olika verksamhetspunkter i Övermark, Lappfjärd, Malax och Korsnäs.

Närpes verksamhetspunkt finns i Övermark och dess uppgift är att:

  • Handha mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

  • Förse Österbottens ELY-centrals landsbygdsavdelning med olika uppgifter och utredningar som krävs för granskning av stödutbetalning och kontroll av gårdarnas verksamhet.

  • Granska och följa upp flyghavresituationen i kommunen

  • Granska och värdera skador orsakade av hjortdjur och fridlysta arter, t.ex. vitkindade gäss

  • Upprätthålla djurhållarregistrets uppgifter

Kontaktuppgifter:

Lantbrukskansliet (Gullansborg, Övermark)

Besöksadress: Vasavägen 1599
Postadress: 64610 ÖVERMARK
lantbruk@kfem.fi

Öppet:

Vanligen kl. 9-15 ,men distansarbete förekommer så kansliet är inte bemannat varje dag och det är säkrast att ringa före.

Närpes stadshus:
fredagar 8.30 - 15.15 (Vid stödansökningstider)

Landsbygdschef
Annica Lind
Mobil:050-5611702
annica.lind@kfem.fi

Landsbygdssekreterare
Patrik Lindblad
Tel: 040-6694716
patrik.lindblad@kfem.fi

Landsbygdskanslist
Agneta Blomberg
Tel: 040-6694714
agneta.blomberg@kfem.fi

 

Jordbruket i Närpes

År 2021 var antalet jordbrukare som söker arealstöd för jordbruksmark 483 st. Fördelningen enligt gårdsbrukens huvudproduktionsinriktning är följande:

Växtodling

432

Nötköttproduktion

20

Fjäderfä (äggproduktion)

13

Svinhushållning

7

Mjölkproduktion

5

Kalkonproduktion              

1

Fårhushållning

4

Övrig fjäderfähushållning

1

 

Totala odlingsarealen i Närpes uppgick under 2021 till 19 589 ha. Gårdarnas medelareal 2021, inklusive arrendemark, var ca 40 ha.
Åkerarealens fördelning enligt gröda 2021:

 

Gröda

hektar

%

Havre

5747

29

Foderkorn

4371

22

Flerårig torrhö-, ensilage- och färskfodervall

3874

20

Vårvete

936

5

Mångfaldsåker, vilt 412 2

Grönträda (Vall och äng)

392 2

Naturvårdsåker, vall

360

2

Kummin

319

2

Maltkorn

300 2

Höstvete

295

1

Övriga grödor

2583

13

Växthusföretagare som söker stöd år 2021 är 103 st.