Allmänt om jordbruket i Närpes

Den kommunala landsbygdsförvaltnignen administreras inom ramen för samkommunen K5. Lantbruksförvaltningens tjänster erbjuds  vid fyra olika verksamhetspunkter i Övermark, Lappfjärd, Malax och Korsnäs.

Närpes verksamhetspunkt finn i Övermark och dess uppgift är att:

  • Handha mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

  • Förse Österbottens ELY-centrals landsbygdsavdelning med olika uppgifter och utredningar som krävs för granskning av stödutbetalning och kontroll av gårdarnas verksamhet.

  • Granska och följa upp flyghavresituationen i kommunen

  • Granska och värdera skador orsakade av hjortdjur och fridlysta arter, t.ex. vitkindade gäss

  • Upprätthålla djurhållarregistrets uppgifter

Rådgivning till pälsdjursfarmarna sköts av pälsdjurkonsulenten.

Kontaktuppgifter:

Lantbrukskansliet (Gullansborg, Övermark)

Besöksadress: Vasavägen 1599
Postadress: 64610 ÖVERMARK

Öppet:

kl. 9-15, förutom under lunchtid.
Ring och kolla om du vill vara säker på att vi är på plats, betjäning kan ordnas även utanför dessa tider!

Närpes stadshus:
fredagar 8.30 - 15.15 (inte i juli)

Landsbygdschef
Annica Lind
Mobil:050-5611702
annica.lind@kfem.fi

Landsbygdssekreterare/Pälsdjurskonsulent
Kent Franzén
Tel: 040-6283320
kent.franzen@kfem.fi

Landsbygdssekreterare
Patrik Lindblad
Tel: 040-6694716
patrik.lindblad@kfem.fi

Landsbygdskanslist
Agneta Blomberg
Tel: 040-6694714
agneta.blomberg@kfem.fi

 

Jordbruket i Närpes

Närpes placerar sig på 9:de plats bland Finlands största kommuner gällande antalet aktiva jordbruks- och trädgårdsföretag (Naturresursinstitutet Luke 2019). År 2019 var antalet jordbrukare som söker arealstöd för jordbruksmark 514 st. Fördelningen enligt gårdsbrukens huvudproduktionsinriktning är följande:

Växtodling

462

Nötköttproduktion

18

Fjäderfä (äggproduktion)

12

Svinhushållning

8

Mjölkproduktion

8

Kalkonproduktion              

1

Fårhushållning

4

Övrig fjäderfähushållning

1

 

Totala odlingsarealen i Närpes uppgick under 2019 till 19.734 ha. Gårdarnas medelareal 2019, inklusive arrendemark, var ca 38 ha.
Åkerarealens fördelning enligt gröda 2019:

 

Gröda

hektar

%

Havre

5526

28

Foderkorn

4698

24

Flerårig torrhö-, ensilage- och färskfodervall

3855

20

Vårvete

1013

5

Mångfaldsåker, vilt 463 2

Naturvårdsåker, vall

432

2

Grönträda (Vall och äng)

429 2

Höstråg

414

2

Kummin

338

2

Maltkorn

294

1

Övriga grödor

2272

12

Växthusföretagare som söker stöd år 2020 är 115 st.
Aktiva pälsfarmer i Närpes är 30 st.