Upphandling

Vill du ha information om aktuella offentliga upphandlingar så kan du via internet få upplysningar om den. Besök adressen www.hilma.fi

Mera information hittar du även på en portal för offentliga upphandlingar i Europa. www.simap.europa.eu