Företagsstöd

Företagsverksamhet har möjlighet att få stöd för olika åtgärder. Mest förekommer investerings-, start- och utvecklingsstöd. Direkta stöd söks oftast via ELY- Centralen. Leaderprogrammet i Österbotten erbjuder även stödformer för företag.

Olika allmänna utvecklingsprojekt kan på ett ekonomiskt sätt bidra med olika kompetenshöjande åtgärder.

Finnvera erbjuder olika finansieringsformer. Det är många faktorer som inverkar på förutsättningarna att få ett ekonomiskt stöd till företagarverksamheten. Det är alltid skäl att utreda stödmöjligheterna innan man vidtar konkreta åtgärder.

Kontakta oss på Företagshuset Dynamo
Närpesvägen 2, 64200 Närpes
Tel: 06-2243620
E-post: dynamo(at)dynamohouse.fi

www.dynamohouse.fi